Beskydské pověsti a báje

Beskydské báje a pověsti

Černokněžníci na Radhošti

Každým rokem po dobu dvaceti let přicházeli v létě na Radhošť tři černě odění chlapíci. Pokaždé se zastavili u pastýřů na salaši, kde jim bača posloužil ovčím sýrem a žinčicí. V posledním dvacátém roce řekli černí muži bačovi: "Pokaždé nám dáváte žinčicí a sýre, co máte, to nám dáváte a nic za to nechcete. My se vám chceme naposledy za tu vaši službu odměnit. ...

Čertovy mlýny na Čeladné

Na skalnatém svahu Kněhyně kousek od vesnice Čeladné, je vyhloubena hluboká strouha lemovaná množstvím velikých balvanů. Tomuto místu se říká "Čertovy mlýny", podle místních též "Čerťáky". ...

Čertův mlýn

V údolíčku, chráněn před větry, býval pod horou Radhošť mlýn. Již dávno odešel ze mlýna poslední mlynář s celou čeládkou, nikdo nevěděl, kam šli a jestli náhodou nepropadli pod zem. ...

Krajánek z Rožnovského mlýna

Za starých časů bývaly na potocích mlýny, které vesele klapaly na příchozího. Scházeli se tam lidé ze široka daleka. Každý mlynář býval velice moudrý a věděl si rady s duchy i hasrmany. ...

Poklad na Čeladné

Skoro každý ve Frýdlantě a okolí slyšel vyprávět o pokladu ukrytém na Čeladné. Jednou tkalci vyčetli z prastarých knih, jak je možno poklad vyzvednout. Hledač musí být narozen na Bílou neděli a v pašijové dny muže pomocí virgulí spatřit ukrytý poklad. ...

Poklady

V Podťatém jsou prý zakopány velké vozy zlata, které tu ukryli vojáci táhnoucí do Polska. Z válečného tažení se ani jeden z nich nevrátil, a tak peníze zůstaly ukryté. Protože je zakleli, aby se k nim nedostal nikdo nepovolaný, hlídá je malý modrý plamínek. ...

Pověst o vzniku Pusteven

Před dávnými lety žil ve Frenštátě velmi zbožný tkadlec, který měl dva syny. Jeho největším snem byla pouť do Říma. Protože neměl dostatek financí tak cestu neustále oddaloval až nakonec zestárnul a na splnění jeho snu mu nezůstaly síly. ...

Právo první noci

V Kunčicích tradovala pověst o "právu první noci". Údajně hukvaldský pan vrchní, když vydával poddaným z jednotlivých obcí hukvaldského panství povolení ke každému sňatku ...

Radhošťské ďůry

Početné pověsti o pokladech pohanů, o ukryté soše boha Radegasta, o pokladech zbojníků a o výpravách do podzemí při hledání těchto pokladů. ...

Sirotek z Radhoště

Poutavá pověst, která se dočkala filmového zpracování. ...

Tajné chodby v Kunčicích

Podle vyprávění místních obyvatel jsou v Kunčicích pod Ondřejníkem podzemní chodby, které vedou směrem k Ondřejníku. ...

Zázračná studánka

Vedle studánky stojí zděná kaplička zasvěcená sv. Máří Magdaléně. Údajně se zde před lety zjevovala světice v podobě malého děvčátka. Jednou si jí nábožná pasačka a zavřela na noc do šatní truhly. ...

Chcete přidat komentář, opravu nebo doplnění? - Doplňte text.

Máte rádi Beskydy? Chybí zde Vaše oblíbené místo? Podpořte budování těchto stránek a vložte jeho popis.

Zdarma uveřejním i propagaci komerčních projektů.
Vložte Vaši restauraci hotel nebo jiný business.

děkuji sponzorům: letenky / inzerce / půjčky / domény