Čertovy mlýny na Čeladné

Ve skalnatém svahu Kněhyně, nedaleko vesnice Čeladné, je vyhloubena hluboká strouha lemovaná množstvím velikých balvanů. Tomuto místu se říká "Čertovy mlýny", podle místních též "Čerťáky".

Kdysi před mnoha lety přišel k jednomu sedlákovi čert a ptal se ho, jestli by mu nedal dceru za manželku. Sedlák přislíbil, že mu ji dá, ale že mu musí za jednu noc postavit mlýn na potoce. Všechno má vykonat sám a dříve než kohout zakokrhá. Čert okamžitě souhlasil a tak se spolu vsadili. Když už pomalu přicházel večer , čert v přestrojení obešel celou dědinu a skoupil všechny kohouty, co tam lidé měli. Sedlák se to dozvěděl a stačil jednoho kohouta schovat. Za chvíli měl návštěvu, čert k němu přišel pro kohouta. Smlouvali dlouho, ale nakonec mu kohouta prodal.

Pak čert odnesl všechny skoupené kohouty někam do díry a hned se dal do stavění. Stavěl celou noc a práce mu šla rychle od ruky. Nad ránem měl celý mlýn dostavěný a zbývalo mu jenom donést mlýnský kámen. Sám si pro sebe říkal: "Však ja to udělam eště do teho času, jak sem se ze sedlakem umluvil, a možu stavjať až do svitaňa, dy mi něma ani kdo zakokryhať, dyž sem všecky kohuty po cele dědině skupil." Dal se hned zase do práce, ale chyběl mu ten mlýnský kámen. Tak vzal silný řetěz, že na něj kámen uváže. Za chvíli měl kámen naložený na zádech a pomalu s ním šel k vesnici.

Najednou poblíž zakokrhal kohout a čertovi hned ten obrovitý kámen spadl ze zad. Čert zaklel, až se země otřásla, neboť sázku se sedlákem prohrál. Sedlák totiž nebyl tak hloupý, jak se před čertem dělal, a hned, jak se začalo rozednívat, vyhodil kohouta za roh a ten "zakokryhal". Sedlák se radoval, že sázku vyhrál, a že čertovi nemusí dát dceru za ženu. Měl z toho "horucnu radosť, že tak čerta ošvabil a že včilek ma na věčny čas od něho pokuj".

Dodnes se prý dají v Čeladné najít zbytky Čertova mlýna a leží tam i ten velký mlýnský kámen, kvůli kterému čert sázku prohrál. Na kameni jsou vidět vytlačená čertova záda a velké díry od vytlačeného ohnivého řetězu.

Chcete k této pověsti přidat komentář, opravit jej nebo doplnit? - Doplňte text.

Máte rádi Beskydy? Chybí zde Vaše oblíbené místo? Podpořte budování těchto stránek a vložte jeho popis.

Zdarma uveřejním i propagaci komerčních projektů.
Vložte Vaši restauraci hotel nebo jiný business.

děkuji sponzorům: letenky / inzerce / půjčky / domény