Poklady v dolinách

V osadě Podťatém jsou prý zakopány velké vozy zlata, které tu měli ukrýt vojáci táhnoucí do Polska. Z válečného tažení se ani jeden z nich nevrátil, a tak tu peníze zůstaly ukryté. Protože je zakleli, aby se k nim nedostal nikdo nepovolaný, hlídá je malý modrý plamínek. Ten se objevuje vždy na podzim a hlavně v adventním čase, prozrazuje svou přítomností, kde je poklad zakopán.

V osadě Bzovém je ukryt další poklad v kopci na břehu potoka. Kdo jej zakopal, není se neví. Další poklad je ukryt ve skále pod Kopečkem u cesty do Babské. Zde je zakopán železný kotel plný zlaťáků. V jeskyni v hoře Baraní, která se rozkládá na sever od Karolinky, je ukryt další poklad. Poklad je v podzemní rozsedlině a jednou ročně je možno se k němu dostat, když se na Velký pátek otevírají vstupy do podzemí. Tak jednou se podařilo mladé ženě s dítětem sem přijít, zrovna když se země otevírala. Lesk zlata ji omámil a touha po zbohatnutí ji poháněla dál a dál. Už měla venku vynesenou pěknou kupku zlaťáků, když ještě jednou poslala svoje dítě znovu do podzemí, aby přineslo poslední zlaťáky. Země se zavřela a až po roce se nešťastná a usoužená matka radostně shledala se svým dítětem, které vyběhlo z podzemního vězení.

Poklady zbojníků jsou ukryty i v "Liščích ďůrách" za "Žihlavnou" a poslední poklad je na "Stunžiskách". Hlídá jej přízrak bezhlavého černého muže, jenž zde v noci obchází se zapálenou fajkou a straší případné pocestné.

Chcete k těmto pověstem o pokladech přidat komentář, opravit jej nebo doplnit? - Doplňte text.

Máte rádi Beskydy? Chybí zde Vaše oblíbené místo? Podpořte budování těchto stránek a vložte jeho popis.

Zdarma uveřejním i propagaci komerčních projektů.
Vložte Vaši restauraci hotel nebo jiný business.

děkuji sponzorům: letenky / inzerce / půjčky / domény