studánka

Zázračná studánka

Kunčice pod Ondřejníkem, dříve zvané Velké Kunčice, bývaly v minulosti vyhlášeným poutním místem, ačkoli cíl pouti ležel již na katastru obce Kozlovic. Patrně jenom stejnojmenné zasvěcení kostela a poutní kaple vedly k přiřazení "zázračné" studánky ke Kunčicím. Vedle studánky stojí zděná kaplička zasvěcená svaté Máří Magdaléně. Údajně se zde před lety zjevovala světice v podobě malého děvčátka. Jednou si jí sebrala nábožná pasačka a zavřela ji na noc do šatní truhly. Ráno bylo děvčátko svěží a vesele si hrálo s pasačkou, když truhlu otevřela.

Podle jiné pověsti, zaznamenané řídícím učitelem Cyrilem Remešem z Kunčic se zdejší vodou vyléčil syn majitele Staré Bělé, kterému nedokázal pomoct žádný lékař. Z vděčnosti jeho otec dal při studánce postavit kapličku a založil fond, z kterého se přispívalo na pořádání procesí za staré Bělé do Kunčic.

Chcete k tomuto textu přidat komentář, opravit jej nebo doplnit? - Doplňte text.

Máte rádi Beskydy? Chybí zde Vaše oblíbené místo? Podpořte budování těchto stránek a vložte jeho popis.

Zdarma uveřejním i propagaci komerčních projektů.
Vložte Vaši restauraci hotel nebo jiný business.

děkuji sponzorům: letenky / inzerce / půjčky / domény