Kaple na RahhočtiCyril a Metoděj

Kaple na Radhošti

V roce 1881 navrhl člen frenštátské Občanské besedy Hynek Fialka postavit na vrcholu Radhoště kapličku. Jeho nápad se ujal a začalo se s jeho zdlouhavou realizací. Při příležitosti Metodějova milénia Papež Lev XIII. v Římě vysvětil moravským poutníkům pod vedením pozdějšího olomouckého arcibiskupa Antonína Cyrila Stojana, obraz Jana Sarkandera, určený pro budoucí radhošťskou kapli. Náklady se tehdy odhadovaly na cca 10 000 zlatých. Předsedou výboru pro výstavbu kaple byl ustanoven Fialka Alojs. Na podporu stavby byla uspořádána sbírka, která vynesla cca 3500 zlatých. 1895 se předsedou výboru stal továrník Emil Kostelník, který v tom roce koupil na národopisné výstavě v Praze originál obrazu Valašská Madona od Adolfa Liebschera a s ním uskutečnil cestu po Moravě a Čechách na které a shromáždil další část předpokládaných nákladů ve výši cca 7500 zlatých. Olomoucký arcibiskup Theodor Kohn daroval pro kapli část pozemků v katastru Trojanovic a převzal nad kaplí patronát. Také hrabě rožnovského panství Rudolf Kinský věnoval část svých pozemků v katastru Dolní Bečvy. Plánovaná kaple měla z toho důvodu stát jednou polovinou na straně rožnovské a druhou polovinou na straně frenštátské. 5.7.1896 byl vysvěcen základní kámen radhošťské kaple. Dokončenou kapli vysvětil 11.9.1898 olomoucký arcibiskup Theodor Kohn. Architekt Skibinský navrhl stavbu kaple ve stylu byzantských staveb, aby tak symbolizoval byzantský původ světců. Kaple byla zdobena mramorovým cyrilometodějským oltářem sochaře Neumanna z Kroměříže a v roce 1904 v ní byl postaven pravý boční oltář pro obraz Liebscherovy Valašské Madony. Originál obrazu je v současnosti nahrazen kopií malíře Otakara Pavlovského. V protilehlém oltáři byl zavěšen obraz Piety ( zobrazení truchlící Panny Marie s tělem pána Ježíše Krista na klíně po sněti z kříže ). Mozaiky v osmi oknech zobrazují výjevy ze života Cyrila a Metoděje, dále svatou Hedviku, svatou Ludmilu, sv. Václava a sv. Jana Nepomuckého. Touhu po sjednocení křesťanů západního a východního obřadu symbolizuje nápis nad vchodem do kaple Milujte se, Slované, a sjednoťte se u víře, kterou zde hlásali svátí Cyril a Metoděj. V srpnu 1906 přijel na Radhošť nástupce arcibiskupa Kohna František Bauer, jenž se později podílel na výstavbě silnice z Frenštátu na Pustevny. V roce 1911 mu za to byla odhalena pamětní deska tak zvané "Knížecí cesty". K rozsáhlé rekonstrukci kaple došlo v letech 1924 -1926. Stavební úpravy řídil rožnovský stavitel František Bayer a podíleli se na nich tesaři pod vedením mistra Michala Fabiána ze Zubří. Kapli omítli, obložili šindelem a potom přistavěli zvonici v řecko-unitářském stylu. Přestavba byla provedena z důvodu neustálého zatékání a nedostatečné údržby za I. světové války. Poslední obnovu zažila kaple v roce 2000, kdy byla zrekonstruována celá zvonice. Rekonstrukci řídil spolek Matice radhošťská, která se o kapli stará od jejího vysvěcení v roce 1898.

V dnešní době se v létě konají na Radhošti poutě, kterých se vždy účastní několik tisíc poutníků.

Chcete k tomuto článku o kapli na Radhošti přidat komentář, opravit jej nebo doplnit? - Doplňte text.

Máte rádi Beskydy? Chybí zde Vaše oblíbené místo? Podpořte budování těchto stránek a vložte jeho popis.

Zdarma uveřejním i propagaci komerčních projektů.
Vložte Vaši restauraci hotel nebo jiný business.

děkuji sponzorům: letenky / inzerce / půjčky / domény